NabÝzÝme

SvatebnÝ tanec

PodporujÝ nßs

Olomouckř kraj Magistrßt mýsta Olomouce

Podporujeme

ZdravotnÝ pojiÜŁovna ministerstva vnitra ╚eskÚ republiky

QUICK Info

  • Ve Ŕtvrtek 25/1 probýhne v Ŕase 16:30-17:30 hod. STT Workshop
  • Ve Ŕtvrtek 25/1 probýhne v Ŕase 17:30-18:30 hod. STT Competition Practice